Gallons Band Size Item #
200 3″ x 61″ HE0200-C
300 3″ X 74″ HE0300-C
400 4″ X 88″ HE0400-C
500 4″ X 88″ HE0500-C
750 4″ X 91″ HE0750-C
1000 4″ X 102″ HE1000-C