Item # Description
PVC 050 PVC 1/2″ BULKHEAD FITTING
PVC 075 PVC 3/4″ BULKHEAD FITTING
PVC 100 PVC 1″ BULKHEAD FITTING
PVC 125 PVC 1 – 1/4″ BULKHEAD FITTING
PVC 150 PVC 1 – 1/2″ BULKHEAD FITTING
PVC 200 PVC 2″ BULKHEAD FITTING
PVC 300 PVC 3″ BULKHEAD FITTING
PVC 400 PVC 4″ BULKHEAD FITTING

PVC Fittings – Self-Aligning Fittings

Item # Description
PVC 100 SA PVC 1″ SELF-ALIGNING DOME FITTING
PVC 200 SA PVC 2″ SELF-ALIGNING DOME FITTING
PVC 300 SA PVC 3″ SELF-ALIGNING FITTING